Velkommen til Web-Patient

Web-Patient er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af oplysninger mellem patient, læge/behandler og andre parter, som samarbejder om patientens helbred.

I Web-Patient kan du indberette, se og følge dine hjemmemålinger f.eks. blodtryk, blodsukker, vægt mv. eller udfylde skemaer om f.eks. stress i samarbejde med din praktiserende læge.

Du har her overblik over dine forsikringsattester. Du kan se og indberette oplysninger i de sager, som kræver din aktive handling.

Du kan desuden se de sager, hvor enten din praktiserende læge eller dit forsikringsselskab er i gang med eller har afsluttet sagsbehandling.